HABER PORTALI
"Güncel Haberler"

Kayseriden Türkiyeye Yeni Eğitim Modeli

Kayseri SARE Eğitim Kurumları, yaz kurslarında ve yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı dışında kalan zamanlarda uyguladığı ‘Kategorik Seviye Grupları’ modeli ile bireyin yeteneklerine yönelik özel eğitim veriyor.

Bünyesinde Sağlık Meslek Lisesi ile Anadolu Lisesini barındıran ve 5 yıldan bu yana eğitim hizmeti veren SARE Eğitim Kurumları, ‘Kategorik Seviye Grupları’ modeli ile öğrencilerin yeteneklerine yönelik özel eğitim veriyor. SARE Eğitim Kurumları tarafından özellikle yaz kursları ve yıl içinde de Mili Eğitim Bakanlığı müfredatının dışında kalan saatlerde uygulanan model, Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor. Modelde öğrenciler Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki tüm sınıflarda, kendi seviyelerinde öğrencilerle birleştiriliyor. Böylece hem sınıf mevcudu düşük oluyor, hem öğretmenler öğrencileri ile daha fazla ilgilenebiliyor, hem de öğrenciler kendi seviyesinde öğrencilerle bir arada eğitim aldığı için kendilerini başarısız hissetmiyor ve yeteneğinin elverdiği en az bir alanda da başarılı oluyor.

“Üniversiteye hazırlanma sürecinde ve meslek seçiminde çok önemli”

Konuyla ilgili bilgi veren SARE Eğitim Kurumları Eğitim Danışmanı Sinem Tokmak, “Genelde bir yanılgı vardır. Öğrenci fen derslerinde başarılıysa, çok başarılı olduğuna inanılır. Hayır, bu öyle değil. Bir birey fen derslerinde çok başarılı olmayabilir ama tarih derslerinde çok başarılı olabilir. Öğrencinin başarılı olduğu alanlara doğru yönlendirilmesi gerekir. Bu, üniversiteye hazırlanma sürecinde ve meslek seçiminde çok önemli. Biz, uyguladığımız modelle dokuzuncu sınıftan itibaren öğrenciyi kendisini strese sokmadan hatta çok da farkına varmadan oluşturduğumuz küçük gruplarla kendisinin en başarılı olduğu alanlarda keşfetmesini sağlamaya çalışıyoruz. Burada öğrencide örneğin, fen bilimlerinde değil ama sosyal bilimlerde çok iyiyim algısını oluşuyor. İyi olan tarafı keşfedip o alana ağrılık veriyoruz ama öğrenci diğer derslerine de devam ediyor. Böylece hiçbir dersten geri kalmıyor ve başarılı olduğu alanda daha yoğun eğitim alma şansı olduğu için kendini başarısız hissetmiyor. Zaten üniversite sınavının ilk aşamasında yani Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) öğrenci tüm derslerden sorumlu, dolayısıyla verdiğimiz eğitim bunu karşılamış oluyor” dedi.

Model öğrenciyi de, veliyi de, öğretmeni de mutlu ediyor

Ayrıca, Kategorik Seviye Grupları modelinin, eğitimin üç ayağı olan ‘öğrenci’, ‘veli’ ve ‘öğretmen’ gruplarının tüm beklentilerini karşıladığını belirten Tokmak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Genelde eğitimde şöyle bir sıkıntı var. Öğretmen sınıfa girdiğinde ders anlatırken öğrencilerin bir kısmına ulaşabildiğinden, bir kısmına da ulaşamadığından ya da bir kısmının matematiği sevdiğinden bir kısmının sevmediğinden yakınır. Bu da sınıftaki ortalama başarıyı düşürür. Öte yandan öğrenci de örneğin fen dersinde sessiz kalıyorsa kendini genel anlamda başarısız hissetmeye başlar. Aslında belki de aynı öğrenci sosyalde çok başarılıdır. Ailenin de çocuğu için bir beklentileri vardır. Genelde onun potansiyelini bilir, daha fazla şey yapabileceğine inanır ama okul hayatında istediği başarıyı yakalayamadığını görür. Bu üç tarafın da sorununu çözebilecek olan şey, öğrencinin en iyi hissettiği ortamda eğitim almasını sağlamaktır. Bu da, bizim uyguladığımız ‘Kategorik Seviye Grupları’ modelinde gerçekleştirilebilir. Böylece öğretmen aynı seviyedeki öğrencilere kolay ulaşır ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit eder; öğrenci kendi seviyesine yakın öğrencilerle birlikte eğitim aldığı için çok başarılı olduğu alanda daha başarılı olur, az başarılı olduğu alanda da kendini yetersiz görmeyeceği için özgüveni zedelenmez, aileler de çocuklarının potansiyelinin doğru kullanıldığını gördüğü için beklentilerine ulaşmış olur.”

Türkiye’de ilk kez SARE Eğitim Kurumlarında

Söz konusu modelin Türkiye’de ilk kez SARE Eğitim Kurumları’nda uygulandığına dikkat çeken Tokmak, modelin 4 yıl boyunca uygulanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığına modele dair gerekli raporların iletileceğini ifade etti. Modelin tüm eğitim kurumlarında uygulanması halinde, Türkiye’de başarı ortalamasının artacağına inandıklarını dile getiren Tokmak, “Türkiye’de böyle bir uygulama şu anda yok. Türkiye’de çok farklı eğitim modelleri var. Doğru malzemeleri bir araya getirip doğru bir formül yakalamak gerekiyor. Geçmişe dönük baktığımızda seviye sınıfları ama bizimki seviye sınıfları değildir. Her sistemin içerisinde muhakkak işe yarar bir kısmı vardır. Bunları tespit edip yeniden formüle ederek eğitim ile alakalı bir adım atılması gerekiyor. Bunun için de çok daha fazla çalışmak gerekiyor. Biz, elimizdeki programı 2 yıldan bu yana uyguluyoruz. Bundan sonraki süreçte programın üzerine daha fazla yoğunlaşıp gerekli raporlamaları yapacağız ve 4 yılı doldurduktan sonra raporlarımızı Bakanlığımıza sunacağız. Bu modelin öğrencilerin başarısını artıracağına ve bu yönüyle devlet okullarında uygulanması gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.

Tokmak, son olarak modelin uygulanacağı 2018 yılı Yaz Okulunun 27 Ağustos-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini, ücretsiz kurslara başvuruların SARE Eğitim Kurumlarının web sitesinden yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Dikkatinizi Çekebilir:

Cevap Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.